TipCon Nyttfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
30
Nettogevinst
4920
Bruttogevinst
43800
Gevinst (%)
112.7
Siste utbetaling
0
Utgifter
38880
Innskot
4344
Balanse
9264