TipCon Nyttfootball

Sat, 06 Aug 2022Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, med eit positivt utgangspunkt etter ein av våre betre sesongar. Gevinsten vart rettnok berre på 4920,- etter ei stygg rekkje på vårparten.

Rundar
21
Nettogevinst
-14932
Bruttogevinst
12284
Gevinst (%)
45.1
Siste utbetaling
0
Utgifter
27216
Innskot
16943
Balanse
2011